paid-parent-leave
paid-parent-leave

Nếu gia đình nào chuẩn bị sinh con hoặc có kế hoạch sinh con tại Úc thì nên tìm hiểu về chương trình Paid Parental Leave (Tạm dịch: Nghỉ thai sản) của chính phủ Úc.

Nghỉ phép Parental Leave là thường gọi Phụ Huynh nghỉ phép trong khi thai sản của phụ nữ, nhưng cũng áp dụng cho những anh chị nhận con nuôi. Chương trình áp dụng trên toàn nước Úc

Điều kiện áp dụng:

  • Người chăm sóc chính cho trẻ mới sinh
  • Thỏa mãn điều kiện quy tắc cư trú (residence rules)
  • Thỏa mãn điều kiện thu nhập (income test)
  • Không làm việc trong thời gian nghỉ có trả lương Thai sản (Paid Parental Leave)
  • Thỏa mãn điều kiện công việc
  • Đã đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký khai sinh cho con anh chị với cơ quan đăng ký khai sinh của tiểu ba ng hoặc vùng lãnh thổ, nếu chúng là trẻ sơ sinh.

Quy tắc Cư trú là gì?

Lúc bạn sinh con thì phải đang ở nước Úc và có Quốc tịch hoặc Thường trú nhân hoặc Một số trường hợp visa tạm trú như visa tạm trú vợ chồng (309 hoặc 820), visa tị nạn/bảo vệ tạm trú (449,785,786,790,060,070).

Những cư dân mới đến Úc thì phải đợi 2 năm (có trường hợp ngoại lệ), nghĩa là nếu chị sinh em bé vào tháng 1/4/2021 thì chị phải cư trú (có mặt) tại Úc kể từ 1/4/2019.

Điều kiện công việc là sao?

Các bạn cần phải thỏa mãn 2 điều kiện sau:

– Cần làm việc 10 trong số 13 tháng trước khi sinh.

– Tối thiểu là 330 giờ, khoảng một ngày một tuần, trong khoảng thời gian 10 tháng đó. Cách tính của chính phủ là 10 tháng = 295 ngày hoặc 13 tháng = 392 ngày.

– Trong khoảng thời gian nhận tiền Jobkeeper và COVID-19 Disaster Payment thì vẫn tính là đang làm việc. Trong 10 tháng đó thì khoảng cách giữa hai công việc không quá 12 tuần.

Điều kiện thu nhập là sao?

Chính phủ sẽ xem xét hai năm tài khóa trước khi ngày sinh của trẻ hoặc ngày nộp đơn (ngày nào sớm thì chọn). Thu nhập cá nhân như sau: 👉 $150,000 hoặc ít hơn tài khoán năm 2019-20👉 $151,350 hoặc ít hơn tài khóa năm 2020-21

paid-parent-leave
paid-parent-leave

Nộp đơn lúc nào là tốt?

Có thể nộp đơn 3 tháng hoặc 4 tuần trước khi sinh hoặc trước 40 tuần sau khi sinh.

Hỗ trợ bao nhiêu?

Mấy chị sẽ nhận tối đa là 18 tuần hoặc 90 ngày trả lương (ngày làm việc) được chia ra thành 2 khoảng:

– Một lần nghỉ liên tục 12 tuần (60 ngày trả lương) gọi là Paid Parental Leave

– 6 tuần (30 ngày trả lương) gọi là Flexible Paid Parental Leave. Nếu chị nghỉ một lúc 18 tuần thì xong.

Nếu nghỉ 12 tuần rồi trở lại đi làm, thì còn lại 6 tuần sẽ sử dụng chương trình Flexible Paid Parental Leave này.

Người chồng (bố, partner) sẽ nhận được 2 tuần gọi là Dad and Partner Pay. Tổng cộng cặp vợ chồng có 20 tuần. Số tiền mỗi tuần được tính mức lương thấp nhất của chính phủ x 38 giờ. Ví dụ sau 1/7/2022 thì $21.38 x 38 giờ = $812.44

Ai sẽ trả lương?

Nếu chị làm ở công ty nào đó trên 1 năm trước lúc sinh thì công ty sẽ trả lương. Còn không thì Centrelink trả mỗi 2 tuần.

Từng bước nộp đơn:

trước hết báo với công ty ít nhất là 10 tuần trước ngày dự kiến sinh. Vào MyGov Centrelink hoặc gọi điện thoại hoặc đến trung tâm của Centrelink để nộp đơn.

  • Trước, trong và sau mấy chị vẫn có thể lấy ngày nghỉ thường niên (annual leave), nghỉ thai sản (maternity leave) hoặc nghỉ thâm niên (long service leave). Mấy chị vẫn có quyền nghỉ tiếp tục cho đến 2 năm tại một công ty.
  • Một số thay đổi, từ tháng 3/2023 trở đi thì gộp 2 chương trình Paid Parental Leave và Dad and Partner Pay thì một cặp vợ chồng sẽ có 20 tuần chia nhau. Nghĩa là người vợ có thể lấy hết 20 tuần luôn. Điều kiện thu nhập sẽ thay đổi là hộ gia đình có thu nhập dưới $350,000/ năm.

Nguồn: AN 10news

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here